Omkonst 2009

Om konst 2009
Att döda eller älska

En enorm vepa täcker fasadens hela höjd på det nedslitna miljonprogramhuset. På balkongerna tronar de obligatoriska parabolerna, med all säkerhet riktade mot närmaste hemspråkssattelit.

Segregationen är total och viljan till integrering är ömsesidigt obefintlig. Den unge mannen på vepan skulle kunna vara en hyllad fotbollshjälte – eller möjligen en upphöjd martyr, en självmordsbombare. Men nu heter Tommy Hildings målning, liksom hela utställningen, ”Face Ad” vilket skenbart profaniserar tolkningen. Med betoning på skenbart. För i utställningens diametrala motsats, storleksmässigt sett, återkommer det nakna ansiktet, men i en betydligt mjukare film noir-stämning. Titeln är ”Vigilant”, vilket betyder självutnämnd rättsskipare. Återigen ett implicerat våldstema således, trots porträttets vekt sensuella stämning.

Vad är det Tommy Hilding vill komma åt? Vad är det han vill hålla upp fram för våra rastlöst konstsökande ögon? Husens och ansiktenas förgängelse – eller bara målningens? En mörk brygd kokas av resterna från en urban periferi, med ett drömskt dystopiskt resultat som följd. Hilding är i denna utställning, i motsats till i vissa tidigare verk, ingen skönmålare. Här finns något frätande, som svavelsyra. Men också en längtan bort, om än underfundigt dold i ett gråskimrande morgondis över hustaken. Eller som den bländande solkatten i höghusets panoramafönster.
Stockholm 2009-09-02 © Leif Mattsson