Revisited 2019

Om konst – text 4:12 2019

www.omkonst.se:
Målade collage i fokus

Tommy Hilding, Revisited – Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 26/10–14/12 2019

Tommy Hilding har med konsekvens förfinat sitt uttryck genom åren, nu aktuell med sin trettonde utställning på Galleri Magnus Karlsson. Han intresserar sig genomgående för hur han i måleriet kan använda fotografiska effekter till att förmedla en sinnligt uppfattad öververklighet. På ett besynnerligt vis framstår bilden både som nära och avlägsen, vilket utmanar föreställningsförmågan; verklighet och fiktion fryses samman i en märkligt pågående rörelse. Man ser sig själv se, genom linsen och kikaren eller rentav över axeln på sig själv. 

Tommy Hilding lockar fram minnen och referensbilder som hjärnan luras tro är ens egna, i stunden framkallade. Men Tommy Hilding kortsluter samtidigt den givna verkligheten genom att föra samman motiv som för drömmaren framstår som fullständigt naturliga, men de äger rum endast som ett inre skådespel. I det här fallet är det äldre svenska naturmålare som fått sitt måleri märkvärdigt infogade i Tommy Hildings måleri. Om det sedan skapar bilder av dåtiden, nuet och framtiden i en sömlös dikt om oro inför den senare må så vara. De multipla perspektiven väcker motstridiga frågor som syftar mot sin måleriska fortsättning.

Stockholm 2019-12-04 © Susanna Slöör