B-sides

B-sides
Jag är barnsligt förtjust i 1800-talets landskapsmåleri. Jag låter mig gärna inspireras av dessa i många fall idealiserat regisserade vyer. I dagens figurativa måleri kan man se många paralleller med vad konstnärer gestaltade för mer än hundra år sedan.

Min nya serie målningar med titeln ”B-sides” kom till som en uppföljning av dom större målningar med liknande motiv jag ständigt återvänt till dom senaste åren. I dessa förstadslandskap med sina horisontella strukturer arbetar jag med klassisk komposition i en homogen färgskala. Ljuset är viktigt liksom komposition och balans. Arkitekturen blir till byggstenar som jag hanterar fritt. Det är inte meningen att vara dokumentär på det sättet att man kan känna igen klart definierbara vyer. Mitt intresse är mer allmängiltigt, jag försöker fånga en karaktär av en sorts miljöer som finns runt oss i så gott som alla städer. Miljöer som dom flesta är förtrogna med. Vi ser dom, men ägnar dom inget större intresse. Dessa B-sidor finns där som en ganska ful och ointressant kuliss utmed våra resor, till och från mer intressanta platser och aktiviteter.

Lika viktigt som miljöerna i sig, är själva måleriet. Dom flacka allmängiltiga miljöerna inbjuder till att variera själva hanterandet av färgen. Varje bild strävar efter att få vara en personlighet, med en egen karaktär. Allt från breda plastskrapor till finaste penslar kommer till användning. Skikt läggs till skikt. Ibland blir överlagringarna många. Inom sina snäva ramar är motivkretsens variationsrikedom oändlig, liksom metoderna att arbeta med färgen på duken.

Formatet på målningarna är hela tiden detsamma, liggande 50 x 75 cm. Det understryker det seriella i projektet och indikerar en oändlig räcka av varianter. Titeln är självklar: Det handlar om stadens B-sidor – dom mindre uppmärksammade och mindre attraktiva. Titeln kan också läsas som – vid sidan av, eller förresten…. Dessutom är denna lilla utställning, en vid sidan av, en annan större presentation. På den tiden när man fortfarande lyssnade på musik via vinylskivor var hitlåtens B-sida ett faktum. Den fanns där därför att utrymmet fanns.

Tommy Hilding februari 2011.